M e e r i   L u k i n

                                                        A R T


       M e d i a t a i t e i l i j a

                          M e d i a  a r t i s t 

   

Työskentelen  videon, elokuvan, äänen ja grafiikan parissa. Olen pitänyt yksityis- ja yhteisnäyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla, tehnyt useita julkisia teoksia yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa ja toteuttanut mediataiteilijoiden kanssa audiovisuaalisia taiteellisia produktioita. Asun ja työskentelen Limingassa.

Audiovisuaalisen aikakauden kasvattina olen sisäistänyt maailman tarkastelun suoraan havainnosta - myös medioiden kautta. Elokuva on vaikuttanut syvästi näkemykseeni. Kuvataiteellisilla teoksillani on usein vahva yhteys myös auditiivisiin kokemuksiini ja luontokokemuksiini. Henkilöiden karakterisointi, inhimilliseen elämään liittyvien ilmiöiden ja ajankohtaisten teemojen pohdinta ovat teosteni lähtökohtia.    

Ääniteokseni ovat useinmiten olleet installaatioita, osana monitaiteellisia teoskokonaisuuksia. Ääni-ilmaisussa minua kiinnostavat hälyn estetiikka sekä erilaiset ääniympäristöt ja niiden kokeminen. 

Myös ääniteoksissani ovat läsnä tarinallinen ja tilallinen ulottuvuus. Pyrin teoksillani kiinnittämään  huomion ihmisten ja ääniympäristöjen välisiin suhteisiin. Välittäessäni kokemuksia arkisten äänien poeettisesta ulottuvuudesta, yritän hahmottaa äänellisiä ilmiöitä merkityksien luojina ajassamme. Ääniteokseni ovat usein lähellä kokeellista musiikkia olevia auditiivisia runoelmia. 


I work with video, film, sound and graphic arts. I've had solo- and group exhibitions in Finland and abroad.  I have accomplished various public art work in co-operation with visual artists and also many audiovisual art productions with other media artists. My home town is Liminka; Finland.

Being grown up in audiovisual media era, my perception in observating the reality takes place also by various medias. Cinema has been a great infuence to my vision at making art. My visual art work  associates also with my auditive experiences and my experiences in nature.The characterisations of persons, as well as the current phenomenons and appearances  in human lives  are often reflected in basis of my work.

My sound art has mostly been installations; as a part of multi-arts in various spaces. In making sound art, my interests are in experiences of many kinds of soundscapes. The aesthetics can then be found in using other sound sources than conventional musical instruments.

In my art work there are in present both narrative and spatial dimensions. Through sound art I tend to draw attention to the relations between humans and the soundscapes they experience. By transmitting experiences of the poetry of everyday sounds I'll try to understand auditive phenomenoms as a creators of significations in our time. My sound art work can well be described as auditive poems, experimental music or musique concrète.